Concreet kan u bij ons terecht voor:

 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Opvolging van baby’s en hun vaccinaties
 • Kindergeneeskunde
 • Infectieziekten
 • Gynaecologisch onderzoek, uitstrijkjes, anticonceptie (inclusief plaatsing spiraal, hormonaal staafje)
 • Reisadvies en vaccinaties
 • Preventief onderzoek
  • bloedafname, bloeddrukcontrole, gewichtsopvolging,…
 • Opvolging chronische aandoeningen
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine heelkunde (bijvoorbeeld hechtingen)
 • Wondverzorging
 • Bevriezen van wratten
 • Thuiszorg, inrichten thuisbegeleiding, palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding
 • Ondersteunende gesprekken bij psychische en relationele problemen
 • Huisartsgeneeskunde is levensloopgeneeskunde
 • Verzekeringsonderzoek