Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Je dient hiervoor op raadpleging te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. Het afleveren van voorschriften zonder raadpleging is niet toegestaan.
Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften.