border-address-top
Dr. Katja Soubotko
Dr. An Walder
Dr. Nathalie Lemlijn
Dr. Sarah Buelens

Heidebergstraat 147
3010 Kessel-Lo
Tel: 016/35.35.34
border-address-bottom

Info voor patiënten

Praktijkvisie
Onze praktijk streeft naar een kwaliteitsvolle zorgverlening voor de patiënten. Hierbij staat overleg tussen arts en patiënt centraal. Tegelijkertijd trachten wij als arts zoveel mogelijk de huidige wetenschappelijke inzichten te integreren met onze klinische ervaring. Op deze manier trachten we samen met de patiënt tot een antwoord te komen.

Aanbod
In onze praktijk kan u terecht voor:

  • opvolging van chronische aandoeningen o.a. Suikerziekte, hoge bloeddruk, COPD,..
  • oncologie en palliatieve begeleiding/thuiszorg
  • zwangerschapsbegeleiding
  • zuigelingenzorg
  • vaccinaties
  • gynaecologisch onderzoek, uitstrijkje, anticonceptie, plaatsing spiraal,..
  • kleine heelkunde: hechtingen, verwijderen kleine cystjes, vetbol,..
  • behandeling wratten, verwijderen parelwratjes
  • ondersteunende gesprekken bij psychische en relationele problemen
  • rookstopbegeleiding

Tarieven
Al onze artsen zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij werken volgens de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.
Na 18u geldt een wettelijk verhoogd avondtarief. U betaalt dan een supplement dat volledig wordt terugbetaald als u een GMD heeft.

GMD
Met een globaal medisch dossier schrijft u zich in bij uw huisarts en geniet u van een verhoogde terugbetaling van procent op de consultaties. Bent u ouder dan 75 jaar dan telt dit ook bij een huisbezoek. Deze verhoogde terugbetaling is geldig gedurende een jaar en telt voor iedere arts van de praktijk die u consulteert. Via het GMD worden alle medische gegevens gecentraliseerd in de praktijk en kunnen wij instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.

Nuttige telefoonnummers
Tele-onthaal 106
Antigifcentrum 070/245 245
Zelfmoordlijn 02/649 95 55
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 016/30 17 30
Sos nuchterheid 09/330 35 25
Druglijn 078/ 15 10 20
Ziekenwagen, brandweer, politie 112
Tandarts van wacht: www.tandarts.be
Apotheek van wacht: www.apotheek.be
Reisadvies: www.itg.be
Kind en gezin: www.kindengezin.be


Grotere kaart weergeven

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©